excel hvis

Hvordan bruger du Excel funktionen Hvis

bfd22

Hvad er Excel funktionen Hvis, og hvordan bruger man den? Hvis (på engelsk If) er en af de mest benyttede funktioner i Excel, så den er god at kunne mestre. Den bruges til at lave de mere komplicerede arbejder i Excel. Hvis du skal arbejde regelmæssigt og med større opgaver i Excel, er den derfor rigtig god at bruge til at løse problemer. Hvis er en funktion, der får Excel til automatisk at gøre det du beder den om. En celle skal blot opfylde visse kriterier for at du kan få den til det. Disse kriterier skal være opfyldt, ellers får Hvis Excel til at gøre noget andet end det, du vil have det til.

Hvis funktionen i Excel kort forklaret

Hvordan fungere Excel-funktionen Hvis så i praksis? Jo, først skal du selvfølgelig åbne Excel. Dernæst skal du placere markøren i en vilkårlig celle. Når du så skriver =HVIS, kommer følgende frem nedenunder cellen: HVIS(logisk_test; [værdi_hvis_sand]; [værdi_hvis_falsk]). Det betyder følgende: Med ’logisk test’ tjekker Hvis, om denne test er sand eller falsk i cellen, mens ’værdi hvis sand’ betyder, at Hvis vil indsætte denne værdi, skulle det vise sig, at den logiske test er sand. Det betyder selvfølgelig også, at ’værdi hvis falsk’ betyder, at Hvis-funktionen vil indsætte denne værdi, hvis den logiske test er falsk. Sagt på en anden måde, så kræver Hvis funktionen i Excel flere forskellige slags værdier. I feltet [værdi_hvis_sand] skal du således skrive, hvad Excel skal gøre, hvis dit kriterium for noget givent er opfyldt. Er det ikke opfyldt, skal du udfylde det i feltet [værdi_hvis_falsk].

Hvordan fungerer Excels Hvis funktion i praksis?

For at forklare det nærmere, så lad os tage et eksempel her: Du har en liste over ansatte i en virksomhed. I listen står der, hvad alle medarbejderne tjener før skat på årsbasis. Du skal udregne, hvor meget hver medarbejder tjener efter skat. Da der er to skatteprocenter, skal du regne både ud, hvad hver medarbejder tjener efter skat, hvis de tjener over 360.000 kr. om året, og derved får en skatteprocent på 55%, og bagefter skal du regne ud, hvad hver medarbejder vil tjene, hvis de har en årlig indtjening på under 360.000 kr., hvilket jo vil betyde, at de kun skal betale 37% i skat af deres indkomst. For nogen medarbejder gælder, det, at de tjener over 360.000 kr. om året, og her vil det være sandt, at de skal betale 55% i skat, mens det vil være falsk, at de skal betale 37% i skat. For de medarbejdere, der tjener under 360.000 kr. om året, vil det omvendte gælde. For dem er det falsk, hvis de skal betale 55% i skat, mens det er sandt, at de skal betale 37% i skat. Hvordan får du Excel til at regne det ud på en nem måde? Det er netop dette, du bruger Hvis funktionen til. Den kan automatisk regne tallene ud for alle medarbejderne, så du ikke behøver hverken at regne eller at taste tallene ind for hver enkelt. Det kræver blot at du sætter dig ind i funktionen. Kan du ikke overskue at sætte dig ind i Excel-funktionalitet, kan du bede en Excel-konsulent om at gøre det for dig. Klik her for at kontakte Excel-konsulenten.